Πολιτιστικό Κέντρο και Κ.Α.Π.Η. Αγ. Κωνσταντίνου

Ολοκληρώθηκε το έργο Πολιτιστικού Κέντρου & ΚΑΠΗ Αγ. Κων/νου. Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες στα ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ / ΚΑΠΗ.