Τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και αυθαίρετης αλλαγής χρήσης με το νόμο 4178/13

Δημοσιεύτηκε στις 08/08/2013 ο νόμος 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις.».

Επικοινωνήστε μαζί μας για τον υπολογισμό του προστίμου και την υπαγωγή στο ν 4178/2013.